Wednesday, June 6, 2012

pengertian dan kegunaan ukuran pemusatan data

          nilai sentral serangkaian data adalah suatu nilai yang dapat mewakili pemusatan data dari seluruh rangkaian data.
         ada beberapa nilai sentral yang banyak digunakan yaitu sebagai berikut:
  1. rataan, yang meliputi.
  • rataan hitung,
  • rataan geometri (rataan-rataan ukuran)
  • rataan harmonik, dan
  • rataan kuadratik
     2. nilai tengah (median), juga disebut rataan letak,

     3. modus (mode).
walaupun setiap data mungkin mempunyai ketiga jenis ukuran tersebut, namun tidak setiap ukuran pemusatan data mewakili semua jenis data. jadi data yang mempunyai karakteristik tertentu hanya dapat diwakili oleh ukuran pemusatan tertentu, yaitu sebagai berikut:
  • bila data bersifat homogen maka akan lebih tepat jika digunakan nilai rataan untuk mewakili data tersebut.
  • bila data bersifat heterogen dan terdapat nilai ekstrim maka akan lebih tepat jika digunakan median untuk mewakili data tersebut.
  •  bila relatif homogen dan heterogen maka akan lebih tepat jika digunakan modus untuk mewakili data tersebut (bila ada).

0 comments:

Post a Comment

Loading...